Rugalmas

tanulási utak

DOBBANTÓ

ALAPKOMPETENCIA – FEJLESZTŐ ÉV

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves fiatalok (vagy 25 év feletti felnőttek) számára a szakképző iskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

BŐVEBB TUDNIVALÓK:

A dobbantó programban az vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenötödik életévét betöltötte, és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. A dobbantó programba való bekapcsolódásra a tanév során bármikor lehetőség van.

Rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma.

Adott szakképző intézménybe külön felvételi eljárás nélkül folytathatja.

Csoportlétszám: 5-8 fő.

A szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap. Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát tanulhat. A részszakma – 6-24 hónap alatt történő – megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

Juttatás: az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, a tanulók havonként 16.000 Ft ösztöndíjra jogosultak.

MŰHELYISKOLA

ALAPKOMPETENCIA – FEJLESZTŐ ÉV

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 16–25 éves fiatalok (vagy 25 év feletti felnőttek) számára a szakképző iskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

BŐVEBB TUDNIVALÓK:

A programban az a tanuló vehet részt, aki a 16. életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

Rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma.

Adott szakképző intézménybe külön felvételi eljárás nélkül folytathatja.

Csoportlétszám: 5-8 fő.

A szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap. Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát tanulhat. A részszakma – 6-24 hónap alatt történő – megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít. A részszakma megszerzését követően a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy – a részszakmát magában foglaló szakmára vonatkozó – tanulmányait a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül a szakirányú oktatásban folytathatja.

Juttatás: a műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra jogosult, ez 16.000 Ft.

ORIENTÁCIÓ

ALAPKOMPETENCIA – ELŐKÉSZÍTŐ ÉV

Az általános iskola 8. osztályában a tanulók még nem minden esetben állnak készen a pályaválasztásra, gyakran bizonytalanok, hogy melyik iskolába jelentkezzenek, pedig hosszú távon csak abban a szakmában tudunk kiteljesedni, amelyik illeszkedik képességeinkhez, érdeklődésünkhöz és személyiségünkhöz. A pályaválasztási döntés megalapozásához ezért nagyon fontos a reális önismeret és pályaismeret.

Célja: az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében.

BŐVEBB TUDNIVALÓK:

A programban az a tanuló vehet részt, aki alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma.

Csoportlétszám: 10-15 fő.

A szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap. A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat tűznek ki, törekednek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni.

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában.

Juttatás: a) az Szkt. 19. § (4) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti előkészítő évfolyam (megj.: orientációs fejlesztés) esetében az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, azaz 8.000 Ft.