3 város

10 iskolájában

több, mint 70 szakma!

Milyen nálunk diákként?

Kíváncsi vagy a képzésekre?

Betekintenél a mindennapokba?

 

Nézd meg
bemutatkozó videóinkat!

 

Nyíregyházi SZC

Bencs László
Szakképző Iskola

A Bencs hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával és szakmai képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerőpiacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását. Az intézmény olyan korszerű infrastrukturális feltételeket biztosít a szakmai ismeretek elsajátításához, amely a 21. század oktatásának és szakképzésének valamennyi követelményét biztosítani tudja. Ez a szakképző iskola gyorsan fejlődő, a változó oktatástartalmi követelményekhez és az iskolahasználók igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az innovatív fejlesztéseket megvalósító, együttműködésre törekvő intézmény.

Nyíregyházi SZC

Bánki Donát
Technikum és Kollégium

A város, és a megye egyik legnagyobb létszámú középiskolája, a nappali és az esti tagozaton közel 1500-an tanulnak. Az intézményt immár fél évszázada, 1960-ban alapították. Az első tanévet 1960/61-ben jegyezték az akkor még Kossuth Lajos nevét viselő szakközépiskolában. A szakképző iskolát a megyei igények hozták létre, s a műszaki szakképzés területén az első (!) szakközépiskolaként alapították meg.

Nyíregyházi SZC

Inczédy György
Szakképző Iskola
és Kollégium

Víziója, hogy a térség szakképzésének meghatározó szereplőjeként kreatív, rugalmas, versenyképes szaktudással bíró fiatalokat nevelő, vonzó iskolaként működjön. A fiatalok képzése során élményszerű megoldásokkal, a munkaerőpiac szereplőinek igényei alapján, velük együttműködve biztosítjuk a minőségi munkaerőképzést.

A tevékenységük fontos eleme a duális képzés nagy számban történő megvalósítása, új szakmák felkutatása, innovációk kidolgozása.

Nyíregyházi SZC

Sipkay Barna Technikum

A megye, illetve a régió területén hagyományosan a legnagyobb múlttal és tanulólétszámmal rendelkező iskola a kereskedelem, turizmus- vendéglátás területén. Aktívan közreműködik a megye és a város gasztronómiához köthető rendezvényeiben. Kollégáik és diákjaik rendre megmérettetik magukat országos szakmai versenyeken, ezzel biztosítva a modern szakmai trendek beépülését oktatásunkba. Több évtizedes kapcsolatuk a gazdálkodókkal biztosítja a sikeres együttműködést a duális szakképzésben.

Nyíregyházi SZC

Széchenyi István
Technikum és Kollégium

A gazdálkodás és menedzsment, valamint az informatika és távközlés ágazatokban az egyetemekkel és munkaerőpiaci szereplőkkel együttműködve olyan rugalmas, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezet kíván biztosítani, melyben a tanulók a szakmai ismeretek mellett megszerezhetik azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.

Az oktató-nevelő munkában arra törekszik, hogy tanítványaik képesek legyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a modern kor általános és szakmai ismereteinek elsajátítására és alkalmazására, alkotó és kritikus gondolkodásra, önálló világnézet kialakítására. A tanulókat olyan szilárd alapokkal vértezik fel, amely az érettségi/szakmai vizsga után választásuknak megfelelően lehetővé teszi számukra a felsőoktatási intézményekben való eredményes továbbtanulást, vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedést.

Nyíregyházi SZC

Teleki Blanka
Szakképző Iskola és Kollégium

1953-ban jött létre Szakács Ferenc vezetésével. Az iskola évtizedeken át magas színvonalú képzést nyújtott tanulói számára. Az intézményben volt mezőgazdasági és faipari szakközépiskolai képzés, pénzügyi tagozat, levelező oktatás, 1988 és 1993 között pedig orosz két tannyelvű gimnáziumként működött.
1996-ban létrejött a közgazdasági szakközépiskolai tagozat, amely azóta is sikerrel tevékenykedik, számos diáknak biztosítva a lehetőséget a szakirányú továbbtanulásra.
1993-ban elkészült a tornacsarnok, de ezen kívül két szabadtéri sportpálya is biztosítja tanulóik rendszeres testedzését.
Sajnálatos módon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2005-ben bezárta az iskolát, a 2004/2005-ös tanévben már nem indíthattak kilencedik osztályt. De a Tiszalök Városi Önkormányzat vállalta az intézmény működtetését, így a 2005/2006-os tanévtől ismét benépesedett az épület, újjáalakultak Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium néven.
A 2006/2007-es tanévtől számos új profillal bővült az intézmény. Elkezdődött a szakiskolai oktatás, a szakközépiskolai képzés pedig több szakmacsoporttal bővült.
A 2007/2008-as tanévben került bevezetésre az emelt óraszámú testnevelés a gimnáziumi osztályokban. A 2010/2011-es tanévtől választhatnak tanulóik emelt szintű matematika-, illetve biológiaoktatást, a 2011/2012-es tanévtől pedig bevezették a rendészeti és katonai ismeretek oktatását gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokban.
Tanulóik gyönyörű zöldövezetben fekvő intézmény falai között tölthetik el a tanítási órákat, mely nyugodt, ideális körülményt nyújt a tanuláshoz.

Nyíregyházi SZC

Tiszavasvári
Szakképző Iskola és Kollégium

A szakképzés területén 1946 óta jelentős szerepet tölt be Tiszavasvári vonzáskörzetében. Az iskola az elmúlt hetvenöt év alatt többször is képes volt megújítani képzési rendszerét, kielégítve a térség munkaadóinak igényét, ezáltal tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó szakmát. Tanműhelyeiben a legmodernebb eszközökkel folyik az oktatás, modern számítógépekkel és multimédiás berendezésekkel segítik tanulóik munkáját.

Nyíregyházi SZC

Vásárhelyi Pál
Technikum

Az “ÉVISZ” a régió egyik meghatározó középiskolája, ahol építőipar, környezetvédelem és vízügyi ágazatban képeznek technikusokat. Diákjaik hagyományosan jól szerepelnek az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken, ennek köszönhetően az elmúlt években az iskola első helyezett lett a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmai rangsorban. Tanulóik közül sokan műszaki egyetemeken, főiskolán folytatják tanulmányaikat. Az itt végzett technikusok el tudnak helyezkedni szakmájukban, vagy önálló vállalkozóként tudnak dolgozni.

Nyíregyházi SZC

Wesselényi Miklós
Technikum és Kollégium

Nemcsak a város, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező iskolája. A méretéből adódik ismertsége is.

A szakmai képzés gyakorlati hátterét a három telephelyükön található jól felszerelt iskolai tanműhelyekben biztosítják. A szintvizsgát követően diákjaik tanulószerződéssel a térség vállalkozásainál teljesítik a szakmai gyakorlatot. Jó kapcsolatot alakítottak ki a munkaerőpiac szereplőivel, mely a gyakorlati képzésen túl más közös programok rendezését, szervezését is jelenti.

Nyíregyházi SZC

Zay Anna
Technikum és Kollégium

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb egészségügyi és szociális szakképző intézménye. Az iskola kiemelt céljai között szerepel a tanulók teljes személyiségének fejlesztése mellett a felsőfokú tanulmányokra és a szakképesítésekre történő felkészítés. A gyakorlati képzés a duális képzőpartnereknél történik, mely biztosítja, hogy munkavállalóként önálló, felelősségteljes munkát végezzenek. A tanulók a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával történő együttműködés értelmében okleveles technikusképzés keretében is folytathatják tanulmányaikat.