A legjobbakkal

dolgozunk együtt

A cégek a szakmákról:

Continental

A nagy múltú Continental nyíregyházi telephelyén számos fejlődési lehetőséget biztosít diákjainak. A cégnél töltött idő alatt modern szoftverek használatát ismerhetik meg a tanulók változatos feladatok keretein belül. A vállalat nagy műszaki területet felölelő tapasztalatszerzési lehetőséget, a tervezésben való jártasságot, különböző terepmunkák ismeretének elsajátítását biztosítja a náluk gyakorlatozók számára. A tanulók tapasztalatot szerezhetnek a kiszolgáló és gyártási folyamatok területein, a mögöttes technológiákkal együtt (PLC, pneumatika, hidraulika, elektronika, diagnosztika és energia területére kiterjedő gyakorlatszerzés).

Mindezt egy családias, barátságos csapat tagjaként tehetik, ahol biztosított a jövőjük.

A kórház az ország egyik legnagyobb intézményeként kulcsfontosságú szerepet tölt be az ápoló képzés területén is. Kiemelkedő célként a munkaerőpiacon értékesíthető szakmai tudás mellett nagy hangsúlyt fektet a megfelelő gyakorlati oktatás biztosítására. Formálja a tanulók ápolásról alkotott szemléletét is; a valóságos környezetben szervezett duális képzés során az ápolás igazi hivatássá válhat az egészségügy iránt elkötelezett diákok számára.

A sikeres szakmai vizsgát követően a végzett szakdolgozókat az alapellátás, a szakellátás és a fekvőbeteg ellátás területén foglalkoztatják – szakképzettségüknek és szaktudásuknak megfelelően. Az ápoló képesítés megszerzése további egészségügyi végzettség elsajátítását is lehetővé teszi.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Michelin

A diákok megtanulják, hogy hogyan kell gyártani a nagyteljesítményű, szupersport abroncsokat, illetve a képzés során megismerik a MICHELIN Csoport vállalati kultúráját.

Alkaloida Vegyészeti Gyár

A nagy múltú Alkaloida Vegyészeti Gyár egy nemzetközi multinacionális cég tagja. Vállalatunk évtizedek óta szorosan együttműködik a helyi középiskolával; duális képzés keretében gyógyszerkészítmény gyártó szakiskolai és vegyésztechnikusi tanulóknak biztosítunk gyakorlati helyszínt nappali és felnőttképzésben egyaránt.

Szociális ágazat

A Zay Anna Technikum és Kollégium oktatási és képzési intézményként, mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati képzésben oktatónak és diáknak egyszerre jelent élményt és a tudás komplett megszerzését. A képzésben találkozik az elmélet és a gyakorlat elsajátításának az elképzelése, mindezek átadása magas színvonalon történik. A gyakorlati helyszíneken a fiatalok a maga valóságában találkoznak a klienssel, az ellátottal, a beteggel, a gyermekkel. Részt vesznek a mindennapi feladatok ellátásában, gyakorolhatnak, megismerhetik a munka világát és döntést hozhatnak a saját jövőjükről. A képzés során eldől, hogy a tanulónak a választott szakmáját hogyan is kell végeznie hivatásszerűen; ezáltal ösztönzést kap a továbbképzés igényére. A terephelyszíneken egyenrangú partnerként kezeljük a diákokat és szakembernek, kollégának tekintjük őket. Így tanulóink szívesen és örömmel érkeznek a leendő munkahelyükre, ahol megkapják az elhivatottság élményét és a gondoskodó szeretet erejének érzését. Munkáltatói szemmel pedig öröm azokkal együtt dolgozni, akiket ismerünk, akikben már a képzés idején látjuk a jövő szakembereit.

Dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Központ vezetője

Ambrus

Autóház

Cégünk duális partnerként karosszérialakatos és járműfényező képzést folytat a térségben. Tapasztalataink alapján tanulóink a megszerzett képesítéssel könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon; mindkettő hiányszakmának számít. Az átlagon felüli bérezés is motiváló lehet a szakmák iránt érdeklődőknek, a munkaerőpiacon különösen keresett és megbecsült szakmákról van szó.

Figyelembe véve, hogy a mai gépkocsik sokkal hamarabb rozsdásodnak, az alkatrészek sokkal hamarabb elhasználódnak, mint régebben, ezekre a szakemberekre mindig szüksége lesz a gazdaságnak.

BABOR BEAUTY
Kozmetika

A Babor Beauty Kozmetika elméleti és gyakorlati oktatást biztosít korszerűen felszerelt, a mai kor igényeit kielégítő szalonban a kozmetika iránt érdeklődő tanulóknak. A gyakorlat keretein belül a tanulók számos ingyenes képzésen, rendezvényen is részt vehetnek, melyek hozzájárulnak a szakma alapos elsajátításához. A szalon a magas szintű, gyakorlatorientált oktatás segítségével hozzájárul a térség munkaerőpiaci igényeinek kiszolgálásához, az utánpótlás biztosításához. A tanulók gyakorlat közben betekintést nyerhetnek egy vállalkozás mindennapi feladataiba is, ami nélkülözhetetlen az önálló munkavégzés megkezdéséhez.
A Babor Beauty tanulói nem csupán a szakma fortélyait sajátíthatják el, de fejleszthetik esztétikai ízlésüket, valamint gyakorolhatják az emberekkel való megfelelő kommunikációt is.

BRIGI HAJSTÚDIÓ
Semjényi Brigitta

Semjényi Brigitta egyéni vállalkozó vagyok, a Brigi Hajstúdió tulajdonosa. Üzletemben a szolgáltatások mellett fodrász tanulók képzésével is foglalkozom; nagy részük a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium diákjai. Az új képzési rendszerben a tanulók érdeklődése nagyobb az előző évekhez képest. Azokkal a diákokkal, akiket valóban érdekel a szakma, könnyebb dolgozni, bár vannak, akik csak menet közben jönnek rá hogy ez nem az ő útjuk. Én főleg az érettségi utáni alapvizsgát teljesített tanulókkal foglalkozom; fiúk és lányok is gyakorlatoznak nálam. Az utóbbi időben a fodrászat területén újból megerősödött a csupán férfiakat kiszolgáló ún. „Barber” vonal; a fiúkat jórészt ez a fajta szolgáltatás érdekli.
Az előző évben 3 tanuló indult az SZKTV versenyen, ahol ketten az írásbelin elért eredményük alapján mentesültek a szakmai írásbeli vizsga alól. Bennük megvolt a szakmai alázat, a tenni akarás, hogy a legtöbb szakmai fogást, elméleti tudást megtanulják az önálló munka elkezdéséhez. Természetesen, ha menet közben elakadnak, elbizonytalanodnak a tanulók, mindig van hova fordulni segítségért. Próbálom őket nyomon követni, segíteni; munkám akkor eredményes, ha el tudnak helyezkedni a szakmában.
Nagyon sok fiatal választja ezt a szakmát, de elsősorban azoknak ajánlom, akik szeretnének emberekkel foglalkozni, emberek önbizalmát növelni, jó kézügyességgel rendelkeznek, van állóképességük, jól tudnak kommunikálni. Azon túl, hogy meg kell tanulni hajat vágni, hajszínt változtatni, frizurát készíteni elméletben és gyakorlatban, elsősorban emberekkel fognak foglalkozni, akiknek erősíteni és ápolni kell az esztétikai kinézetüket és az önbizalmukat. A külső gyakorlati hely választása talán azért lehet célravezetőbb, mert ha valaki önálló tevékenységet akar majd folytatni, jobban beleláthat egy működő vállalkozás feladataiba a szakmai tevékenységek mellett.

Szépészet,
kozmetika

„A szépet megőrizni, széppé és még szebbé tenni a nőket.” 2001-ben kezdtem el kozmetikusként dolgozni. Nagyon sok megelégedett vendég és megannyi siker után úgy döntöttem, jó lenne kihozni ebből a szakmából a maximumot, így 2006-ban felsőfokú végzettséget szereztem a Budapesti Kandó Kálmán Főiskolán szakoktató szakon. Ezt követően először oktatóként a felnőttképzésben, majd 2010-től az Iparkamara szakmai vizsgabizottsági tagja és elnöke lettem, mestervizsga felkészítő tanár. Rendszeresen részt veszek a kozmetika oktatásában és a tanulók vizsgáztatásában.
A szakmámat azóta is nagy alázattal és lelkesedéssel végzem. 2021-től az új duális rendszerben kezdtem el oktatni kozmetikus tanulókat, szorosan együttműködve a Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiummal. Mind az elmélet, mind a gyakorlati oktatás korszerűen felszerelt, a mai kor igényeit kielégítő kozmetikai szalonomban történik. 25 éves szakmai múltamnak és kapcsolataimnak köszönhetően lelkes tanulóim számos ingyenes képzésen vehetnek részt.
Célom, hogy a legjobb szakembereket nevelhessem ki ebben a felhígult szépségiparban.

Electrolux

Egy vállalat szempontjából kiemelten fontos, hogy olyan szakemberekkel dolgozzunk együtt, akik innovatívak, szeretik a kihívásokat, valamint a már megszerzett tudásukat kamatoztatni és bővíteni szeretnék. Éppen ezért igyekszünk mi is folyamatosan képezni a dolgozóinkat, továbbá fejlődési lehetőséget biztosítunk számukra.

A nyíregyházi Electrolux vállalatnál az idei tanévben a mechatronika szakirányos tanulók vesznek részt duális képzésünkben, melynek célja, hogy olyan szakmai tudást szerezzenek, melyet közvetlenül a gyártósorok mellett tudnak elsajátítani. Reményeink szerint számunkra is ez az az irány, ami elindítja az utánpótlás nevelést. A vállalatunk számára e szaktudással rendelkező munkavállalók nagyon nehezen pótolhatók. Éppen ezért biztatjuk a diákokat, hogy ha fogékonyak az automatikus vezérlésű alkatrészgyártó- és összeszerelő gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos szerelői, hibakeresési feladatokra, akkor válasszák ezt a szakmát. Ezáltal olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek meg az iskolában, amellyel később biztos megélhetést és folyamatos fejlődési lehetőséget kaphatnak a munka világában. Az előző tanévben is és idén is nagyon lelkes, szorgalmas diákokkal dolgoztunk/dolgozunk együtt – immáron ezt a szakmai munkát nemcsak a karbantartási területünk segíti, hanem a szakmai gyakorlati oktatónk is, aki kiegészíti, szükség esetén pedig pontosítja a diákok tanév során megszerzett ismereteit.

HOT & Cold
Therm Kft.

A HCT KFT 2016 novemberétől nagyrészt önerőből – állami támogatás igénybevételével – a tiszalöki telephelyen kialakított egy gyakorlati képzés célját szolgáló épületkomplexumot. Az épületek, melyekben jelenleg 7 ágazat 19 szakma oktatása folyik, igen magas színvonalúan, a gyakorlati oktatás támogatására szolgáló eszközökkel és berendezésekkel vannak felszerelve. Oktatóink kimagasló elméleti és gyakorlati tudása, a rendszeres továbbképzések és a projekt alapú oktatás biztosítja azt, hogy a HCT Szakképzési Centerben illetve a Tiszalöki Szakképzési Nonprofit Kft-nél a gyakorlati képzésben részesülő fiatal szakmunkástanulók a színvonalas oktatást követően bármely munkahelyen megállják a helyüket, szakmájuk kiemelkedő képviselői lesznek. A társaság a piaci igények folyamatos monitorozását végezve, a kínálatot folyamatosan bővíteni kívánja annak érdekében, hogy a hiányszakmát tanuló fiatalok minél szélesebb köre részesülhessen olyan képzésben, amely birtokában azonnal felveheti a versenyt a mai munkaerőpiacon mind elméleti, mind gyakorlati téren.

Oktatott szakmáink: épület-és szerkezetlakatos, hegesztő, gépi forgácsoló, kőműves, bádogos, burkoló, gépgyártás technológiai technikus, gépi- és CNC forgácsoló, villanyszerelő, központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, női szabó, gépjármű mechatronikai technikus, pénzügyi és számviteli ügyintéző, logisztikus, festő, mázoló, tapétázó, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, magasépítő technikus, mélyépítő technikus, asztalos.

Oláh László
ácsmester

Az ács az egyik legrégebbi építőipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés, az előregyártás és a digitalizáció jellemez. Az ács olyan szakember, aki a fa megmunkálásával tetőszerkezeteket épít, bont és felújít, állványzatokat, valamint hagyományos és korszerű zsaluzatokat szerel az építőipar számára. A jelenlegi szakképzési rendszerben a legtöbb építőipari képzéshez hasonlóan alapfokú iskolai végzettséggel 3 év, érettségivel pedig 2 év az oktatás időtartama. Ez nyilván az alapokat adja meg, viszont a szakértelmet és a rutint a gyakorlatban, egy jól felkészült ácsmester mellett lehet – és érdemes is – megszerezni. Fontos, hogy egy ács mozgása legyen koordinált és ügyes, állóképessége pedig átlagon felüli. A munka fizikai igénybevétele jelentős, ráadásul egy rossz lépés életveszélyes helyzetet okozhat. Ebből következik, hogy főleg férfiak választják ezt a hivatást. Mindemellett szükség van jó szemmértékre, térlátásra és kézügyességre is. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az ács szakma nem a magányos farkasok terepe, jól kell tudni csapatban dolgozni.
Ezt a szakmát ajánlom minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szeret alkotni, építeni és fával, mint természetes építőanyaggal dolgozni. Ha te is szívesen töltenéd minden idődet a szabadban, emellett pedig rendelkezel a fentebb felsorolt tulajdonságok nagy részével, akkor ne is keresgélj tovább, válaszd a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégiumot és legyél Te is ÁCS!

Pelső-Bau Kft.

Óriási hiány van jó szakemberekből: egy jó ácsra, kőművesre, burkolóra, tetőfedőre mindig szükség lesz. Sok tanuló számára jelent segítséget a szakképzési munkabér, ami talán lehetőséget ad saját eszközök, gépek szerszámok beszerzésére, hogy sikeres vizsgázás után saját felszereléssel indíthassanak vállalkozást és kezdhessék meg a munkavégzést az építőiparban. Az építőipar kemény fizikai munka, így a szervezet hamar kiöregszik a feladatok kivitelezéséből, folyamatosan szükség van az utánpótlásra.

Autopress Kft.

2014-óta foglalkozunk szakmai oktatással. Első perctől a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium partnereként működünk együtt. Jelenleg kettő szakmában várjuk a tanulók jelentkezését: hegesztő, illetve épület- és szerkezetlakatos szakmákban. Cégünknél kisebb létszámban folyik a szakmai oktatás, ezáltal garantáljuk a szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalóinknak a megfelelő színvonalú szakmai képzést. Vállalati szinten főként a megfelelő gyakorlati tudással rendelkező utánpótlás nevelés a fő képzési célunk. Több diákunk helyezkedett már el cégünknél a sikeres szakmai vizsga után. Vállalatunk fémmegmunkálással foglalkozik, bátran mondhatjuk, hogy e két szakma az egyik legfőbb alappillére a gyártási folyamatainknak. Cégünk innovációs jövőképében pedig a jelenleginél is nagyobb teret kap majd a hegesztés.
Úgy gondoljuk, azon gyerekeknek érdemes ezt a szakmát választaniuk, akik szeretnek gépészeti, műszaki dolgokkal foglalkozni, és a reál tantárgyak felé húznak. Mindenképpen szeretni kell a szakmát, amit kiválasztanak, hiszen akkor tudnak sikereket elérni, kiegyensúlyozott életet élni. Amennyiben valaki érzi magában ezt a fajta „szeretetet”, válassza nyugodtan e szakmák bármelyikét, és válassza cégünket duális képzőhelyként! Jelenlegi tapasztalataink alapján anyagi szempontból ezek a szakmák mindenképpen megtérülnek azok számára, akik kellő alázattal és odafigyeléssel vesznek részt szakmai képzéseinken.

Csák és Fia Kft.
kőműves

Vállalkozásom több mint 30 éves, felsőfokú építőipari végzettségem van, illetve mestervizsgám kőműves szakmából. A kőműves szakma nagyon sokrétű, a szakember az épület megvalósulásának első pillanatától az utolsóig a helyszínen van. Létrehozza az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóság. Azoknak a stabil megélhetést kereső fiataloknak ajánlom, akik szeretnének maradandót és szépet alkotni, és nem riadnak vissza a nehéz fizikai munkától. Az időjárás nem mindig kegyes a kőműves számára. Munkáját sokszor nehezíti a nagy meleg, a hideg, nyirkos idő, az eső, sok esetben az erős szél, vagy amikor egyszerűen „leszakad az ég”. Amikor viszont látja a keze nyomán megépülő szebbnél szebb épületeket, a családot, akik örömmel költöznek az új családi házba, vagy az elavult, régi házak „újjászületését”, akkor feledésbe merülnek az építés közben történt negatív élmények. Az építőipar és a kőműves szakma versenyképes lehetőség, hiszen építkezők és építkezések mindig is voltak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz. A szakma elsajátítása közben lehetőség nyílik az új innovatív technológiák megismerésére és alkalmazására. A jó kőműves szakembert gyakorlatias gondolkodás, kiváló fizikum és állóképesség, jó szemmérték, térlátás és kézügyesség, csapatszellem jellemzi. A munkavállalónak sok elvárásnak meg kell felelnie; ma már nélkülözhetetlen a műszaki tervek értelmezése, a kivitelezési eszközök, gépek magabiztos használata. Ismernie kell a piacon lévő legtöbb építési anyagot, azok felhasználásának, beépítésének módját.
A kőműves szakmát választó tanulók 10. osztályban ismerkednek meg a szakma gyakorlati oldalával, de ekkor még csak inkább habarcsot kevernek, mint falaznak. A megfelelő biztatás, tanítás hatására viszont már egyre bátrabb lesznek, néhány hét után már nem tartanak a betonszivattyútól, mernek falazni, betonozni és szigetelni is. 11. osztályos korukban már rájuk lehet bízni a falsarkok kirakását, terasz lépcsők zsaluzását, koszorú vasszerelésének elhelyezését, betonozását. Bátrabban építik már az állványt, egyre magabiztosabbak az anyagrendelés összeállításában, Tüzépről történő rendelésében.

DIVATSZABÓ

A divatszabó szakma rendkívül összetett, kreativitást és kitartást igényel; gyakorlat közben igyekszünk minden tanulónak megtalálni azt a területet, amelyikben kimagasló eredményeket érhet majd el a munka világában.

A divat és az egyedi ruha örök, így ez a szakma biztos megélhetést nyújthat a későbbiekben.

Görömbei

A tanulóink büszkén néznek végig az üzlet kínálatán, mert tudják, hogy az ő kezük munkáját is dicsérik az elkészített sütemények. Egy-egy sikeres projektmunka elkészítése esetén közösen örülnek a készterméknek, és szívesen kóstolják a kezeik közül kikerült süteményeket. A kivételes tehetségű tanulókat biztatjuk és segítjük, hogy versenyeken is mutassák meg tehetségüket, szorgalmukat. Tudják, hogy az egyes versenymunkák nemcsak dicsőséget, hanem szakmai fejlődést is hoznak számukra és a cukrászdánknak. A kézműves cukrászat még ma, a digitalizáció világában is tartogat komoly, nagyívű szakmai fejlődési karrier lehetőséget.

Görömbei Sándorné, Görömbei Cukrászat Kft.

NI Hungary Kft.

Cégünk kizárólag elektronikai technikusokat képez és a szakmai órák 100%-át nálunk tartjuk. Tapasztalataink szerint a tanulók vállalati környezetben sokkal motiváltabbak, hiszen képzési központunkban a legmodernebb technológiák segítségével mélyíthetik el elméleti tudásukat.

Szakmaválasztás szempontjából térségünkben nagy szükség van elektronikai technikusokra, hiszen Debrecenben és vonzáskörzetében nagyon erős a műszaki ipari jelenléte; egyre több olyan cég érkezik, amelynek nagy része az elektromos autók gyártásához kapcsolódik.